Tekovská hvezdáreň Levice

Vitajte na webovej stránke Tekovskej hvezdárne v Leviciach.

Tekovská hvezdáreň v Leviciach je krajská rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou.

Jej pôsobnosť sa vzťahuje na celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Sídli v meste Levice, ktoré leží v širokej a plytkej doline dolného Hrona na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny.

Bola založená 1. januára 1956 ako tretia na Slovensku a bola dočasne umiestnená na Osemročnej strednej škole v Leviciach.

    V súčasnosti vykonáva
  • odborno-pozorovateľskú činnosť
  • poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied
  • kultúrnu a osvetovú činnosť

V najbližšej dobe sa nepripravuje žiadne podujatie. Skúste navštiviť našu web stránku o niekoľko dní.